Artist Impuls 2068

Site specific performance in collaboration with visual artist Koen Moenhout for the exhibition La Conquète du Monde par l'Image in 2008. 

The performance questions the role of the artist from a futuristic point of view. Referring to the social protest in May '68, the performance imagines an artistic protest and reflection in the  year 2068. 

----------

Site specific performance in samenwerking met beeldend kunstenaar Koen Moenhout voor de tentoonstelling La Conquète du Monde par l'Image in 2008. 

 

De performance onderzoekt de rol van de kunstenaar vanuit een futuristisch perspectief. Verwijzend naar het maatschappelijk protest in mei '68, verbeeldt de performance een artistiek protest en reflectie in het jaar 2068.